Jazykové kurzy pro děti a mládež

V útlém věku je obrovská možnost rozvinout fonetickou stránku jazyka (výslovnost, přízvuk a intonaci) a získat široký rozsah slovní zásoby, na kterém lze stavět v dalších letech a znalost jazyka dále systematicky rozvíjet. Cesta k ovládnutí jazyků je během na dlouhou trať: čím dříve začnete, tím pochopitelně lépe.  Mým cílem je pomoci dětem a posléze žákům a studentům na jejich cestě k ovládnutí angličtiny či němčiny. Výuka probíhá moderní, efektivní, zábavnou a systematickou formou a zpravidla doplňuje školní výuku angličtiny, která sama o sobě přináší jen nezbytný základ pro všechny. Pokud však myslíte na úspěch Vašeho dítěte a jeho uplatnění v budoucnosti a díky globalizaci i celosvětové konkurenci, je potřeba uvažovat o výuce jazyků mimo základní či střední školu. Znalost jazyků Vašich dětí tím dostane zcela jinou dimenzi. Osobním, e-mailovým či telefonickým kontaktem se mnou máte možnost sledovat pokrok Vašeho dítěte ve výuce na míru jeho potřebám.

Pro děti a mládež poskytuji či nabízím tyto možnosti zaměření kurzů angličtiny či němčiny:

  • Kurzy pro dětipro děti předškolního věku (3‑7 let)
  • pro děti mladšího školního věku (7-11 let)
  • pro děti staršího školního věku a studenty víceletých gymnázií (11‑15 let)
  • pro studenty gymnázií a středních škol (15‑19 let)
  • příprava k maturitě z AJ/NJ
  • příprava k přijímacím zkouškám z AJ/NJ na vysoké školy
  • pomaturitní studium AJ/NJ
  • doučování z AJ/NJ dle individuálních požadavků